BASTU

Bastubad i vår anläggning sker fredag kl. 16.00 – 20:30.

Herrbastun värms upp på fredagar. Dambastun sätter man på själv på bastuaggregatet.

Bastubadandet följer skolornas terminer med den skillnaden att vi bara tar sommarlov. Infaller helgdag på fredagen så värms bastun upp på torsdagen

Ansvariga
Tore Fredriksson 070-315 68 97
Torsten Eriksson 070-391 85 22
Mathias Lycke 070-973 76 49