Viktig information till våra medlemmar!

Vi har fått förfrågningar och har diskuterat hur vi ska göra med våra aktiviteter i Vavd i coronavirustider och kommit fram till följande:
  • Vi kommer inte i dagsläget att stänga gymmet eller ställa in våra pass!
  • Vi vill att du själv tar ett eget ansvar för dig och din hälsa!
  • Är du sjuk eller tillhör riskgruppen = stanna hemma!!
  • Är du frisk och vill träna = ta ditt ansvar, se till att använda rekommenderade hygienföreskrifter dvs tvätta händer, använd desinfektionsmedlet i klubblokalen och torka av maskiner, mattor mm
  • Är du det minsta osäker = stanna hemma
Vi kommer såklart att följa myndigheternas rekommendationer. Ändras de, ändrar vi!!