Viktig information till våra medlemmar!

Från och med måndag 12/4 öppnar vi för gymträning igen
Du måste ha ett konto i Zoezi!
Du måste boka gymplats via appen, det finns åtta platser per tid!
Du tränar på eget ansvar och följer ALLA rekommendationer vad gäller smittskydd!
Du måste ha framförhållning på dina bokningar annars kan du ej boka in dig!
Är det fler än åtta i gymmet när du kommer får du skicka ut den som ej bokat eller åka hem igen!
Omklädningsrum och duschar kommer inte att vara öppna!
Vi kommer att kontrollera att detta efterlevs! Märker vi att det inte fungerar kommer vi omgående att stänga gymmet igen!
Söndagarnas förmiddagar är ej bokningsbara! Då kommer våra fantastiska städgrupper att fräscha i lokalerna utan smittorisk!
Vid frågor ring någon ansvarig, se gymsektionen