IK Vavd har nu införskaffat en hjärtstartare.

Lördagen den 26 april 2014 höll Ulla-Britt Jonstoij (Holmström) från Ullas HLR & Friskvård en utbildning i hjärt- lungräddning IK Vavds lokaler där alla medlemmar hade möjlighet att delta.


Det är viktigt att våra medlemmar, besökare och gäster känner sig trygga när de använder våra gemensamma lokaler och aktivitetsytor. Vem som helst kan när som helst drabbas av plötsligt hjärtstopp. Ålder, god fysisk eller tidigare bra träningsvanor är ingen garanti för att inte drabbas.
Att idrotta och sporta tillsammans med andra i en idrottsklubb som vår egen är förstås en bra början till att snabbt kunna få hjälp om en olycka sker, men vid en så pass allvarlig försämring av hälsan som ett plötsligt hjärtstopp innebär behöver professionell vård ges så snabbt som möjligt. Till dess att ambulansen hinner fram kan man göra mycket på egen hand.

Hjärtstartarens placering:
Hjärtstartaren är placerad till vänster innanför ytterdörren till klubbens lokaler.

Ring 112:
Ring alltid 112 vid allvarliga sjukdomsfall och olyckor. Uppge vår adress:
Vavd 215
819 65 Skärplinge

Information om hjärtstartaren:
Mer information om hjärtstartaren hittar du här www.hjartstartare-defibrillator.se.

Vad är plötsligt hjärtstopp?
Av 10 000 svenskar som idag drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever endast c:a 500. Om en person får hjälp inom 3 minuter med en defibrillator så har man i en studie sett att chansen att överleva är över 70%

Ett hjärtstopp kan ske av flera anledningar men ofta drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtmuskeln arbetar osynkroniserat utan att kunna pumpa runt blodet i kroppen. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Den omedelbara behandlingen som krävs är att någon startar HLR och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare ges så fort som möjligt. Genom HLR pumpar man manuellt runt blodet i kroppen, genom en elektrisk stöt från en hjärtstartare avbryts det elektriska kaos som finns i hjärtat. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och kunna pumpa runt blodet i kroppen igen.