Fastigheten

Fastighetssektionen ansvarar för
skötsel och underhåll av fastigheten.

Lägenheter, vävstuga, klubblokal, utemiljö mm

Vid betalning av hyra för lägenheter, använd BG 285-8223.

Vi brukar ha två arbetsdagar / år, kommittéerna hjälps åt med det som
behöver åtgärdas.

Ansvariga:
  Sabine Hållkvist 070-299 37 38
  Hans Almgren 070-571 33 80
  Per Persson 0294-301 75
  Kjell Hållkvist 070-687 55 79
Vaktmästare Hyreshuset: Sabine Hållkvist 070-299 37 38
Ekonomianvsvarig: Yngve Persson 070-690 27 29