Fastigheten

Fastighetssektionen ansvarar för
skötsel och underhåll av fastigheten.

Lägenheter, vävstuga, klubblokal, utemiljö mm

Vid betalning av hyra för lägenheter, använd BG 285-8223.

Vi brukar ha två arbetsdagar / år, kommittéerna hjälps åt med det som behöver åtgärdas.

Ansvariga:
  Sabine Hållkvist 070-299 37 38
  Elin Almgren 073-068 90 10
  Per Persson 0294-301 75
  Kjell Hållkvist 070-687 55 79
Vaktmästare Hyreshuset: Kjell Hållkvist Se ovan
Ekonomianvsvarig: Yngve Persson 070-690 27 29