På gång

Datum Tid Plats Aktivitet Vilka
5/5 09-12 Vavd Arbetsdag Alla
5/5 12:00 Vavd Möte inför Gudingedansen Kommittéerna
7/7 21:30 - 01:30 Gudinge Gudingedansen  
14/7 15:00 Gudinge Gudinge Triathlon  
18/8 (Kommer) Vavd 60-årskalas!