Styrelsen

Ordförande Ann Axelsson 070-527 08 57  
Vice ordförande Ida Axelsson 070-226 86 69  
Sekreterare Marianne Hasselberg 070-396 39 00
 
Kassör Yngve Persson 0294-300 40 e-post
Ledamöter    
Anna Jonsson 0294-302 94 e-post
Krister Larsson 072- 504 22 04
 
Peter Axelsson 070-265 41 63  
Suppleanter    
Ingela Lundin 072-700 31 18  
Daniel Andersson 076-411 34 10  

Valberedning

Marianne Karlsson 070-534 71 47  

Äldre protokoll

Protokoll från årsmötet 2010
Protokoll från årsmötet 2013
Protokoll från årsmötet 2014

Protokoll från årsmötet 2015
Verksamhetsberättelse 2015