Styrelsen

Ordförande Ann Axelsson 070-527 08 57  
Vice ordförande Ida Axelsson 070-226 86 69  
Sekreterare Marie White 076-030 97 07
 
Kassör Yngve Persson 0294-300 40 e-post
Ledamöter    
Anna Jonsson 0294-302 94 e-post
Martin Pettersson 070-954 22 32
 
Daniel Andersson 076-411 34 10  
Suppleanter    
Sebastian Å Martinelle 073-096 02 38  
Krister Larsson 072- 504 22 04  

Valberedning

Marianne Karlsson 070-534 71 47  
Nils-Åke Holmström 072-528 85 30  
Peter Axelsson 070-567 57 30  

Vill du hyra föreningens partytält?

Det går att hyra vårt partytält (6*12 meter) med 12 bord o bänkar för 100 personer
Pris 4000 kronor /dygn med uppsättning och nedtagning av tältet
Milkostnad bil tillkommer 20 kronor/mil

Aktuella protokoll

Protokoll från årsmötet 2015
Verksamhetsberättelse 2015

Äldre protokoll

Protokoll från årsmötet 2010
Protokoll från årsmötet 2013
Protokoll från årsmötet 2014