Styrelsen

Ordförande Ann Axelsson 070-527 08 57 e-post
Vice ordförande Ida Axelsson 070-226 86 69 e-post
Sekreterare Marianne Hasselberg 070-396 39 00
e-post
Kassör Yngve Persson 070-690 27 29 e-post
Ledamöter    
Anna Jonsson 076-828 55 64 e-post
Krister Larsson 072- 504 22 04
e-post
Peter Axelsson 070-265 41 63 e-post
Suppleanter    
Ingela Lundin 070-358 66 04 e-post
Daniel Andersson 076-411 34 10 e-post

Valberedning

Marianne Karlsson 070-534 71 47 e-post

Äldre protokoll

Protokoll från årsmötet 2010
Protokoll från årsmötet 2013
Protokoll från årsmötet 2014

Protokoll från årsmötet 2015
Verksamhetsberättelse 2015